Welcome to my dicontinued blog. I have now, 2014,
moved on to other platforms, more well suited
for me and my work.
Think of this blog as a way to go down memory lane,
with pictures drawings and thoughts many years old.

PLEASE follow my progress instead on:
INSTAGRAM and on my portfolio WEBSITE.

Exlibris


Jag har gjort ett exlibris-märke åt min bror. Ett exlibris är ett bokägarmärke och det var en populär papperslapp att klistra i sina fina böcker förr i tiden (poppis framför allt hos författare, konstnärer och andra pretentiösa människor). 
På ett exlibris brukar stå ägarens namn, ordet exlibris och en relevant bild. Min bror är intresserad av rymden, därav solsystemet.  

Trycktekniken är fotopolymer-tryck, en djuptrycksteknik. Eftersom jag använt grafiktryck och inte skrivare så skiljer sig alla tryckta exemplar en aning från varandra. Nästa gång jag ska göra ett exlibris ska jag dokumentera hantverksprocessen. No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.