Welcome to my dicontinued blog. I have now, 2014,
moved on to other platforms, more well suited
for me and my work.
Think of this blog as a way to go down memory lane,
with pictures drawings and thoughts many years old.

PLEASE follow my progress instead on:
INSTAGRAM and on my portfolio WEBSITE.

Sagan inom verkligheten


Rubriken ”Sagan inom verkligheten” har jag lånat från en essä om Elsa Beskow skriven av Tove Jansson i Bonniers Litterära Magasin 1959. Jag skulle gärna läsa den, jag har bara uppgift om att den skrevs, men jag tror jag måste till Kungliga biblioteket och gräva i arkiven för att få den möjligheten.
Jag tycker det är roligt att hon skrivit om Beskow under den rubriken. På radio, i Nya Vågen i P1 för några år sedan hörde jag en diskussion om Elsa Beskows värde idag och blev någon nedslagen när de kom fram till att det inte fanns något egentligt värde i hennes berättelser nuförtiden. Jag tror dock att deras hårda dom grundades på att de ser texten före bilderna (som alltså sätts i andra hand av recensenter, även nuförtiden). Jag skulle säga att det fortfarande finns ett ansenligt värde i till exempel Tomtebobarnen, och jag tror att dagens barn, alltmer främmande inför naturen, kan uppskatta den på ett nytt sätt. Som om den verklighet som Tove Jansson antyder även den har blivit en sagovärld. Sagan inom sagovärlden så att säga.