Welcome to my dicontinued blog. I have now, 2014,
moved on to other platforms, more well suited
for me and my work.
Think of this blog as a way to go down memory lane,
with pictures drawings and thoughts many years old.

PLEASE follow my progress instead on:
INSTAGRAM and on my portfolio WEBSITE.

Typsnitt / Typeface

Typsnittet ritades först upp för hand, kalligrafiskt, med bredpenna och därefter digitaliserades det. Arbetet var en två veckor lång workshop på Konstfack. De få versaler jag hann göra har jag börjat rita om från början, eftersom de var för tunna i relation till gemenerna. De andra typsnitten på första bilden är mina klasskamraters. Barnet på bilderna är min son som var med vid fotograferingen. Om du vill ha ett work in progress-exemplar av typsnittet så skicka mig ett mejl.
Namn på typsnittet: Vegetius? Så hette gubben som hade skrivit texten jag hade som mitt kalligrafiska arbete grundade sig på.

First drawn by hand with broad pen. This was a two week workshop at Konstfack University. The capitals have returned to the sketch board.